Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for en full gudstjeneste på tegnspråk. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

·         Vil oppbyggingen fungere slik? – Er det for mange eller for få ledd?

·         Fungerer plasseringen av de enkelte element?

Innspill til enkelte element

 Skjemaet finnes også som vedlegg og er tenkt som et hjelpemiddel før man fyller ut det elektroniske skjemaet. 

 

 

 

Døvekirken 1995

DNK 2012

Døvekirken 2015

Handling

 

Høring:

U = Denne bør brukes som utgangspunkt for den nye liturgien

V1, V2, V3 = bør brukes som utgangspunkt for varianter i prioritert rekkefølge

X = Bør ikke være med videre

 

 

Inngang

Samling

Samling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngang

Inngangssalme

Lystenning på alteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Inngangsord

 

 

1 A

 

1 B – del1

1 B - del2

 

1 C

 

 

 

 

Inngangsdialog

Inngangsord

 

Finpuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangsord

Samlingsbønn

Samlingsbønn

Nyopptak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangspoesi

 

Inngangspoesi

Nyopptak

 

P 1 A

 

Kommer

 

Kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Syndsbekjennelse[1]

 

 

2 A

2 A-LB

 

2 B

 

2 C

 

 

 

 

Syndsbekjennelse

Syndsbekjennelse1

 

Revisjon

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Bønnerop Kyrie

 

 

3 A

3 A-LB

 

3 B

 

Kommer

 

 

 

 

Kyrie

Bønnerop Kyrie

 

Revisjon

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Lovsang Gloria

 

 

4 A

 

4 B

 

4 C

 

4 D

4 D-LB

 

 

Gloria

Lovsang Gloria

 

Revisjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens bønn[2]

 

Fritt til hver gudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåp

Dåp

Dåp

NY i 2015

 

NY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottakelse til dåp

velkommen i Guds hus

Jesus og barna/Nikodemus

 

Mottakelse til dåp

velkommen i Guds hus

Jesus og barna/Nikodemus

 

 

 

Egen høring i 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takkebønn

Takkebønn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet om dåpen og troen

Ordet om dåpen og troen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsakelsen

Forsakelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trosbekjennelsen

 

 

 

 

5 A

5 A-LB1

5 A-LB2

 

5 B

 

Kommer

 

 

 

 

 

Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen

Finpuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåpen

Bønn ved døpefonten

Spørsmål til dåpsfølget

Dåpen og handspålegging

Oppløfting

Dåpen

Bønn ved døpefonten

Spørsmål til dåpsfølget

Dåpen og handspålegging

Oppløfting

 

 

Egen høring i 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livet i dåpen

joh 8,12

formaning

livet i dåpen

joh 8,12

formaning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fader vår

 

 

 

 

6 A

6 A-LB

 

6 B

 

6 C

 

 

 

 

 

Fader vår

Fader vår

Finpuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pet 1,3

1 Pet 1,3

 

 

Egen høring i 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåpssalme

Dåpspoesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkynnelse av Guds ord

Ordet

Ordet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første tekstlesning

Første lesning (gt)

Første lesning (gt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans

Bibelsk salme /

Salme

Dans eller poesi relatert til tema

 

 

Poesibok 

 

kommer

 

senere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosbekjennelse Credo

Andre lesning (nt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Evangelium –

Med innledning og

Avslutning

Finpuss av innledelsen

 

Variant 1 [3]

Se fotnote 3

 

Variant 2[4]
Se fotnote 4

 

 

 

 

 

 

Evangelietekst

Evangelium – innledes og avsluttes med halleluja/salme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preken

Preken

Preken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se oppe

Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen

Se oppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme

Tegnspråksalme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetens forbønn

Forbønn

Forbønn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndsbekjennelse[5]

Syndsbekjennelse5

Se oppe

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Forbønn for kirken og verden

 

 

9 A

9 A-LB

 

Kommer

 

Kommer

 

 

 

 

Forbønn

Forbønn for kirken og verden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Takkoffer med bønn

 

 

10 A

10 A-LB

 

10 B

 

 

 

 

 

 

Ofring

Takkoffer(her eller u. neste ledd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling om Herrens bord

Nattverd

Nattverd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattverdpoesi

Forberedelse av måltidet

Nattverdpoesi

Nyopptak

 

Poesibok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme – takkoffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Prefasjon

 

 

Kommer

 

11 B

 

 

 

 

 

 

 

Takksigelse og

Bønn

Prefasjon,

 

 

NY

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Verba (Innstiftelsesord)

 

 

12 A

12 A-LB

 

12 B

 

Kommer

 

 

 

 

Verba

 

Prefasjonsdialog

Verba

Sanctus,

 

 

Finpuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrens bønn

Fader vår

Fader vår

Se oppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Fredshilsen

Finpuss

 

Kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredshilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Agnus dei (Guds lam)

 

 

14 A

 

14 B

 

14 C

 

14 D

 

 

Nattverdsmåltidet

Agnus dei (Guds lam)

 

NY

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Måltidet – invitasjon og utdeling

 

 

15 A

 

Kommer

 

15  C

 

15 D

 

 

 

Måltidet

 

Finpuss

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Måltidets avslutning

 

 

16 A

 

16 B

 

16 C

 

 

 

 

Tilsigelse

 

Måltidets

Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattverddans

 

Nattverdsdans / tegnspråksalme

 

 

Poesibok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning: Signing til tjeneste

Sendelse

Sendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutningspoesien

Salme[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Velsignelse

 

 

18 A

18 A-LB

 

18 B

 

18 C

 

 

 

 

Velsignelse

Velsignelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Utsendelse

 

 

19 A

19 A-LB

 

19 - B

 

19-C

 

 

 

 

 

Utsendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgangsdans

Postludium eller

Utgangssalme

Avslutningspoesi og dans

Nyopptak

 

Utgangspoesi

 

flere varianter i

 

poesibok

 

 

 

 

 [1] Etter samlingsbønnen eller før forbønnen

[2] Kan utelates. Kan benyttes som samlingsbønn, først og fremst på høytidsdager

[3] Bibel åpne- si hvor står- gå inn i den- Lese – gå ut av Bibelen, evt bla om og begynne på nytt hvis flere tekster.

[4] Skal vi ha noe tilsvarende: «Gud være lovet»? en bevegelse som menigheten kan være med på. Ledes av medliturg. «Halleluja»

[5] Sjå fotnote 1.

[6] Her eller som utgangssalme

   
© Døvekirken