Elektronisk høringsskjema

Gudstjenestereform i Døvekirken 2015

Oppbyggingen er for en full gudstjeneste på tegnspråk. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

Hvilket høringsmøte har du deltatt i?

Hvilket Døvemenighet eller menighetsutvalg er du registrert i?

Vi trenger din epost for å unngå at dette skjemaet blir brukt til spam. Du får også en bekreftelse for svarene dine. 


1 Inngangsord

Forslag som skal utformes til ny 


2 Syndsbekjennelse

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


3 Bønnerop - Kyrie

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


4 Lovsang - Gloria

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


5 Trosbekjennelsen

Forslag som skal utformes til ny 


6 Fader vår

Forslag som skal utformes til ny 


7 Evangelium

Forslag som skal utformes til ny 


9 Forbønn

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


10 Takkoffer med bønn

Forslag som skal utformes til ny 


11 Prefasjon

Forslag som skal utformes til ny 


12 Innstiftelsesord -Verba

Forslag som skal utformes til ny 


13 Fredshilsen

Forslag som skal utformes til ny 


14 Du Guds lam - Agnus dei

Forslag som skal utformes til ny 


15 Nattverdsmåltid

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


16 Avslutning måltid

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


18 Velsignelse

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


19 Utsendelse

Hvilke forslag bør utformes som varianter med 1. , 2. og 3. prioritet eller eneste variant?

Om du mener at det er bare en variant eller to varianter som bør utvikles her, oppgir du "ingen" ved de andre prioritetene. 


Andre spørsmål


Kommentar

 

<-- Trykk på send for å sende!

   
© Døvekirken