7 A

Bibel åpne- si hvor står- gå inn i den- Lese – gå ut av Bibelen, ev. bla om og begynne på nytt hvis flere tekster.

 

7 B

Skal vi ha noe tilsvarende: «Gud være lovet»? en bevegelse som menigheten kan være med på. Ledes av medliturg. «Halleluja»

   
© Døvekirken