Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for en full gudstjeneste på tegnspråk. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

·         Vil oppbyggingen fungere slik? – Er det for mange eller for få ledd?

·         Fungerer plasseringen av de enkelte element?

Innspill til enkelte element

 Skjemaet finnes også som vedlegg og er tenkt som et hjelpemiddel før man fyller ut det elektroniske skjemaet. 

19 A

Fra liturgiboken 1995:

 

19 B

 

 19 C 

 

18 A

Fra liturgiboken 1995:

 

18 B

 

 18 C 

 

15 A

 

15 B

Kommer

 

 15 C 

 

 15 D 

 

   
© Døvekirken