Ordningen for konfirmasjon på norsk tegnspråk er utarbeidet av en prosjektgruppe i Døvekirken og har vært ute til vurdering i Døvekirken og dens menigheter. Den er vedtatt i styringsgruppen for liturgireform i Døvekirken.

Ordningen er godkjent av Oslo biskop i samarbeid med Kirkerådet og i tråd med liturgiene vedtatt i Kirkemøtet. Den er gjeldende fra 1. påskedag 2019 og gjelder fram til ny konfir-masjonsliturgi på norsk tegnspråk kommer 2021, basert på den nye konfirmasjonsliturgien som vedtas på Kirkemøtet 2020.

 

Innhold

  1. Ordning for gudstjeneste med presentasjon på norsk tegnspråk
  2. Ordning for konfirmasjonsgudstjeneste med bønn for den enkelte på norsk tegnspråk

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon på norsk tegnspråk

I presentasjonsgudstjenesten, som er den første høymesse i konfirmasjonstiden, fremstilles konfirmantene for menigheten. Så vidt mulig holdes det også dåp.

Konfirmantene fremstilles for menigheten etter prekenen.

Hvis det skal være dåp, holdes den før fremstillingen.

Presten, kateketen, trosopplærer, medliturg eller en annen representant for menighet-en leser opp konfirmantenes navn ved først å stave navnet og deretter viser navneteg-net, og overrekker dem eventuelt en bibel, et nytestamente eller en annen bok til bruk i konfirmasjonstiden.

 

Liturgen går til alteret, og vender seg til menigheten:

 

L

L

Kjære menighet.

KJÆRE MENIGHET-vise til nikk

La oss ta disse konfirmanter inn i vår

KONFIRMANTENE-vise til

omsorg og be for dem i Jesu navn.

VI-menighet OMSORG nikk

 

VI-menighet BE nikk vise-til-konfirmantene

 

+BE↑ nikk JESU NAVN nikk

 

 

 

Kp16. Bønn for konfirmantene

Følgende bønn kommer i stedet for den vanlige forbønn.

Medliturg går frem og fremsier bønn:

L

L

Vi ber i dag for våre konfirmanter.

NÅ VI-menighet BE KONFIRMANTENE

 

-vise til  nikk

Velsign deres konfirmasjonstid.

VELSIGNE DERES KONFIRMANTTID

 

FREMOVER nikk

Gi hver enkelt konfirmant å finne glede

PEK-konfirmanttid FELLESSKAP-alle nikk

og styrke i fellesskapet.

GI HVER-konfirmant GLEDE STYRKE nikk

 

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn.

BØNN TA-IMOT ↑

 

 

 

 

Medliturg fremsier bønn:

 

L

L

Gud, du som ser oss og kjenner oss som

+GUD↑ TAKK nikk Gud-SER nikk

vi er.

VET ↓kropp↓ nikk +Gud

Takk for at du tar imot oss med alle våre

LENGSEL-v blikk ned BEKYMRING-h

lengsler og bekymringer, sorger og håp.

blikk opp

 

SORG-v blikk ned GLEDE-h blikk opp

 

TA-IMOT-fra meg til Gud nikk

Takk for at du hører når vi ber til deg –

BE-til +Gud SMÅ-TEGN-v STORE-TEGN-h

både når vi hvisker og når vi roper.

TA-IMOT-fra meg til Gud nikk

 

TAKK-til Gud nikk

 

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn.

BØNN TA-IMOT ↑

 

 

Medliturg fremsier bønn:

 

 

 

L

L

Gud, se til alle som står konfirmantene

+GUD↑ KONFIRMANTENE-vise til

nær: familie og venner, faddere og

DERES VENNER, FAMILIE, FADDERE-vise

menighet.

til dem MENIGHET-vise til

La vår menighet være et hjem der de kan

+Gud SNILL SE-fra Gud til alle OMSORG

finne hvile og ny kraft.

OSS +Gud nikk

 

VI MENIGHET ENDRE HJEM nikk FOR

 

vise-til-konfirmantene nikk

 

PEK-konfirmantene TILEGNE-SEG nikk

 

HVILE-I-SEG nikk UTVIKLE nikk KRAFT

 

+Gud

Hjelp oss å bygge gode fellesskap, så vi

+Gud SNILL vise-til-Gud HJELP OSS-alle

kan leve sammen i kjærlighet.

LAGE FELLESSKAP-for-alle

 

FORTSETTE KJÆRLIGHET DELE nikk

 

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn.

BØNN TA-IMOT ↑

 

 

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

Gudstjenesten fortsetter deretter som vanlig.

Konfirmasjonsgudstjeneste med bønn for den enkelte på norsk tegnspråk

 

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Før prekenen holdes denne gudstjenesten som høymessen på vedkommende søndag, bortsett fra at trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet Påminnelse om dåpen, og at ledd 16 Forbønn erstattes med ledd 16a Bønn for konfirmantene, ledd 16b Konfirmasjonspoesi og ledd 16c Bønn for den enkelte konfirmant.

 

Syndsbekjennelsen faller ut under konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.

 

K4. Inngangsord

 

Liturgen sier:

 

L

L

Kjære menighet, nåde være med dere

KJÆRE MENIGHET samlet

og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus

GUD ↑ JESUS KRISTUS ↑

Kristus.

NÅDE GI hender ut til sidene

 

FRED GI hender ut til sidene

 

 

Velkommen…

VELKOMMEN…

 

 

 

Liturgen sier noe om dagens karakter og gudstjenesten som følger. Dette kan avsluttes med følgende bønn eller en fritt formulert bønn. Om mulig bes bønnen av en av kon-firmantene eller en av konfirmasjonstidens ledere:

 

L

L

La oss be.

VI-ALLE BE ↑ vise til ML

 

 

 

 

L

L

Gud, takk for konfirmasjonstiden.

+GUD↑ KONFIRMANTTID FRAM-TIL-NÅ

 

TAKK-Gud nikk

Takk for at du elsker oss og kjenner alt i

+GUD DU-Gud VIRK ELSKE OSS-vise til alle

våre liv.

ALT VÅRT LIV +GUD DU-Gud VET ↑ nikk

Gjør oss åpne for det du vil gi oss.

VÅRT HJERTE ÅPNE +GUD GI-OSS-spillende

 

fingre SNILL GI-OSS-spillende fingre nikk

 

SAMME nikk GI-UTOVER-spillende fingre

 

Nikk

Amen.

AMEN.

 

 

 

 

K5. Samlingsbønn

En medliturg eller hele menigheten ledet av en medliturg ber samlingsbønnen.

Om mulig bes bønnen av en av konfirmantene eller en av konfirmasjonstidens ledere:

 

Samlingsbønnen innledes med:

 

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

Enten medliturg eller menigheten, ledet av medliturg sier:

 

 

ML eller A

ML eller A

Gud, du som tok imot oss i dåpen og

+GUD↑ VI DØPT nikk ENDRE DITT BARN

gjorde oss til dine barn:

nikk

Takk for at vi kan være trygge i din

+Gud TA-IMOT-oss nikk

kjærlighet, du som aldri svikter.

VI VIRK TRYGG nikk +GUD KJÆRLIGHET-

 

fra-Gud-til-oss +PEK-Gud ALDRI SVIKTET

 

OSS hoderist

 

TAKK-Gud nikk

Lær oss din gode vilje, så vi lever til

+GUD DIN-Gud GODE VILJE DU-Gud

beste for hverandre. Gi oss troens glede

LÆRE-OSS nikk VI ENDRE

og la våre liv vitne om at Jesus lever.

DELE-MED-HVERANDRE nikk

 

VI TRO nikk FÅ-FRA-GUD nikk GLEDE nikk

 

JESUS KRISTUS↑ VI LEVE VIDERE

 

FORTELLE vise-til-Jesus nikk

 

 

 

Alternativer til samlingsbønner finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

 

Samlingsbønnen avsluttes med:

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 

 

 

 

K13. Trosbekjennelse med forsakelse

K13a. Påminnelse om dåpen

 

Liturgen fremsier:

 

L

L

I dåpen ble vi født på ny av vann og Ånd.

KONFIRMANTENE-vise-til FØR DERE DØPT

 

nikk

 

ÅND KOMME-NED-spillende-fingre VANN

Vi ble tegnet med det hellige korsets

DØPT nikk KORSETS-TEGN nikk EN-

tegn som et vitnesbyrd om at vi skal

DRE FØDT nikk VOKSE-OPP TRO KNY-

tilhøre den korsfestede og oppstandne

TTET-TIL +JESUS KRISTUS↑ KORSFESTET

Jesus Kristus og tro på ham.

OPPSTANDEN nikk vise-til-+Jesus nikk

 

 

K13b1 og K13b2. Forsakelsen

Liturgen fremsier:

 

 

 

L

L

La oss sammen bekjenne forsakelsen

NÅ VI nikk FORSAKELSEN← hode→ TRO

og troen.

nikk

 

BEKJENNE.

 

 

Medliturg leder:

 

 

 

A

Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

 

A

DJEVELEN BLIKK ↓djevel↓ BLIKK HVEM ALT PEK-djevel hoderist GJORT vise-til-djevel

 

JEG FORSAKE← hode→

 

 

 

K13b3. Trosbekjennelsen

 

K16. Bønn for konfirmantene

 

En medliturg, en av konfirmantene eller en av konfirmasjonstidens ledere ber bønnene.

Bønnen innledes med:

 

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

 

 

K16a. Bønn for konfirmantene

 

 

ML/L

Gud, vi takker deg for konfirmantene.

 

 

Du har skapt dem i ditt bilde og gitt dem livet i gave.

 

 

 

 

Du forente dem med Jesus Kristus i den hellige dåp.

 

Hjelp dem til å være utholdende i bøn-nen og trofast bruke ditt Ord og den hellige nattverd.

 

 

Styrk dem i troen, håpet og kjærligheten, så de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne Jesu Kristi navn og i ord og gjerning takke og tjene deg.

 

 

 

 

 

Takk.

 

ML/L

+GUD↑ KONFIRMANTENE-vise-til TAKK-Gud nikk

 

PEK-Gud SKAPT-vise-til-konfirmantene nikk

 

DITT BILDE ↑ nikk GAVE-Gud-gi-kon-firmantene LIV-gi-konfirmantene nikk

 

HELLIG DÅP DERE-konfirmantene

ENDRE DITT-Gud BARN nikk

+SNILL-Gud LÆR DEM-konfirmantene

 

BE FREMOVER, TROFAST DINE ↑ ORD bla-i-Bibelen nikk GÅ-FAST HELLIG NAT-TVERD-vise til-konfirmantene nikk

 

+SNILL-Gud STYRK-vise-til-konfirman-tene DERES TRO, HÅP, KJÆRLIGHET vise-til-konfirmantene nikk ALLE-konfirmantene SAMMEN DELE, TRO +PÅ-DEG-Gud BEKJENNE JESUS KRISTUS-vise-til GJENNOM ORD-bok-v GJERNING-h nikk TJENE +DEG-Gud

 

TAKK ↑ nikk

 

 

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

A

A

Herre, hør vår bønn.

BØNN TA-IMOT ↑

 

 

 

 

ML/L

ML/L

Gud, i dag ber vi deg om å være nær hos

+GUD↑ I DAG nikk VI BE↑

konfirmantene, og la dem alltid ha et

+SNILL-Gud KONFIRMANTENE-vise-til

trygt sted i din kirke. Bevar dem fra alt

PEK-Gud OMSLUTTE-Pf-konfirmant-bort-

ondt og gi dem visdom og kraft når livet

over nikk

blir vanskelig. Beskytt dem og hjelp dem i

HER KIRKEN-vegger ALLTID nikk +TRYGG

dag og alle dager.

STED vise-til-konfirmantene nikk

 

KOMME-2Pf nikk

 

+Gud ALT ONDT vise-til-konfirmantene

 

SNILL +PEK-Gud BESKYTTE nikk

 

vise-til-konfirmantene nikk

 

DERES-konfirmantene LIV VANSKELIG

 

FREMOVER +SNILL VISDOM, KRAFT

 

GI-fra-Gud-til-konfirmantene nikk +GUD

 

BESKYTTE DEM, HJELPE DEM I DAG

 

DAGLIG nikk

 

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn.

BØNN TA-IMOT ↑

 

 

 

 

K16b. Konfirmasjonspoesi

 

K16c. Bønn for den enkelte konfirmant

 

Konfirmantene kan komme fram enkeltvis eller gruppevis og knele ved alterrringen. Der det er mulig, kan det skje ved at den første konfirmanten går via døpefonten til alterringen, mens den neste går fram til døpefonten og venter der mens den første blir bedt for. Når den som er blitt bedt for, reiser seg for å gå ned, går den neste frem til alterringen, mens en ny tar plass ved døpefonten.

 

Konfirmasjonslys tennes rett etter det er blitt bedt for den enkelte konfirmant. Det brennende lyset blir stående i en lysholder på alteret eller et sidealter og gis konfirmanten i forbindelse med utgangsprosesjonen.

 

Til forbønnen kan en knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger.

 

Ved døpefonten bør Kristuslyset være tent.

 

Bønnene innledes med:

 

L

L

Kjære konfirmanter.

KJÆRE +KONFIRMANTER nikk

Til den kristne tro er dere døpt. I den

DERE DØPT, OPPLÆRT KRISTEN TRO VOKSE-

kristne tro er dere opplært.

OPP nikk

Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan

NÅ ALTER-vise-til KOMME-FREM

be for hver enkelt av dere i Jesu navn.

VELSIGNE HVER-ENKELT nikk

 

 

 

Konfirmantene går fram slik det er avtalt på forhånd, og kneler på alterringen. Liturgen legger en hånd på konfirmantens hode. Deretter tas hånden tilbake, og liturgen går litt tilbake mens konfirmanten ser opp før bønnen bes. Etter bønnen er bedt, bøyer konfirmanten hodet på nytt mens liturgen legger en hånd på hodet.

 

K16c1.

Liturg fremsier:

 

L

L

Gud, vi ber deg for NN. Omslutt ham/

+GUD↑, BE ↑ nikk PEK-Gud

henne med din velsignelse til et liv med

VELSIGNE vise-til-konfirmant

fremtid og håp.

+Gud FREMTID, HÅP-fra-Gud-ned-Pf

 

BESKYTTE-Pf nikk

 

 

K16c2

.

 

Liturg fremsier:

 

L

L

Gud, vi ber deg for NN. Vær med ham/

+GUD↑, BE ↑ nikk PEK-Gud

henne gjennom livet, og bevar ham/

BESKYTTE, OMSLUTTE-Pf-konfirmant nikk

henne i din fred.

+GUD FRED OMSLUTTE- Pf-konfirmant

 

nikk

 

 

 

 

K16c3.

Liturg fremsier:

 

L

L

Gud, vi ber deg for NN. Velsign hans/

+GUD↑, BE ↑ nikk PEK-Gud

hennes fremtid, slik at hennes/hans tro

FREMTID VELSIGNE-konfirmant nikk

og tillit til deg vokser.

BETY PEK-konfirmant TRO TILLIT nikk

 

KNYTTET-TIL DEG-Gud nikk VOKSE-kon-

 

firmant nikk

 

 

 

K16d. Sluttord

Når det er bedt for alle konfirmantene, fremsier liturgen eller en annen representant for menigheten en kort hilsen, eventuelt i form av sluttordet nedenfor:

ML/L

Kjære konfirmanter.

 

Kristus har kalt oss til å leve i troen på hans oppstandelse og være hans vitner i verden.

 

 

 

 

 

 

Bli i hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som tror på ham.

 

 

 

 

 

Kristus har gitt oss til hverandre, han er nær oss i Ordet og bønnen, dåpen og nattverden.

 

 

 

 

La oss alltid be for hverandre, og sam-men med Kristus gå fremtiden i møte.

 

 

ML/L

KJÆRE +KONFIRMANTER nikk JESUS-vise-til HAN KALT OSS nikk

VI LEVE VIDERE nikk TRO KNYTTET-TIL HANS-Jesus OPPSTANDELSE vise-til-Jesus nikk

 

VI +konfirmantene SPRE-TIL-ALLE VÆRE HANS-vise-til-Jesus VITNE nikk FORTELLE hender ut HER nikk

 

HANS-Jesus KJÆRLIGHET DELE-UT-alle nikk

VI TA-IMOT-til-brystet nikk

+konfirmantene VI FELLESSKAP ALLE-vi TRO PÅ HAM-Jesus nikk

 

JESUS GI-OSS GI-DERE ORDET, BØNN, DÅP, NATTVERD nikk DELE-MED-HVER-ANDRE

 

HAN-Jesus Pf-komme-ned-til-oss nikk NÆR OSS nikk SAMMEN

 

VI ALLTID BE HVERANDRE vise-til-kon-firmantene nikk FREMTID KOMMER nikk JESUS Pf-komme bortover-sammen-med-oss

 

 

   
© Døvekirken