22 Fredshilsen - Pax

22 Jesus som bærer all verdens synder- Agnus dei

22 Alt er klart

22 Utdeling

 

   
© Døvekirken