Kilde: Halvorsen, Rolf Piene. (2013, 22. mai). Norsk Tegnspråk. I Store norske leksikon. Hentet 10. september 2014 fra https://snl.no/Norsk_tegnspr%C3%A5k.

Norsk tegnspråk er det tegnspråket som brukes i Norge. Det er et gestuelt-visuelt språk, det vil si at det uttrykkes  gjennom ansiktet og hendene og mottas gjennom synet.  Norsk tegnspråk har en sammenhengende historie siden 1815 og er utviklet av døve i Norge.

Cirka 16-20 000 mennesker i Norge behersker norsk tegnspråk i varierende grad og bruker det regelmessig. Det har dialekter ogsosiolekter og oppfyller kriteriene for naturlige språk, det vil si språk som har utviklet seg spontant over tid.  

Organisering

Norsk tegnspråk ivaretas av Norges Døveforbund og Forening for norsk tegnspråk, FONTS. FONTS arbeider på lik linje med Mållaget og Riksmålforbundet.

Norsk tegnspråk er omtalt i Språkmeldinga som en del av norsk kulturarv. Det er hovedspråket ved Teater Manu, det norske tegnspråkteateret, og i Døvekirken.

Norsk tegnspråk er et eget fag i grunn- og videregående skole og vedHøgskolen i Sør-TrøndelagBergen og i Oslo og Akershus.

Anbefalt litteratur

Jørgensen, Sissel Redse & Rani Lill Anjum, red.: Tegn som språk : en antologi om tegnspråk, 2006, isbn 82-05-35828-1, Finn boken

 

Mosand, Nora Edwardsen & Ann Kristin Malmquist: Se mitt språk! : språkbok : en innføring i norsk tegnspråk, 1996, isbn 82-7052-121-3, Finn boken

   
© Døvekirken