Tekst: Michael Hoffmann og Roar Bredvei

Foto: Anders Kjøndal, Michael Hoffmann og Teater Manu

 

Nå er vi i gang!

 

 

ARBEIDET MED NY GUDSTJENESTE I DØVEKIRKEN 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2015 ER NÅ I GANG!

 

Nå har arbeidet med ny gudstjeneste i Døvekirken virkelig kommet over i den konkrete fasen. I Den norske kirke fikk ”de hørende menighetene” ny gudstjeneste 1. søndag i adventstiden 2012, etter at de hadde hatt den same gudstjenesten i nesten 35 år.

 

I Døvekirken er det bare 18 år siden vi fikk vår gudstjeneste på tegnspråk, etter at den ble vedtatt under Døves kirkemøte i Bergen i 1995. Døvekirkens plan legger opp til at denne gudstjenesten fra 1995 skal ”pusses opp” og utvikles videre. Men det skal også utvikles mye nytt etter inspirasjon fra Den norske kirkes gudstjeneste. Målsettingen er at Døvekirken sin nye gudstjeneste skal innføres 1. søndag i adventstiden 2015. Inntil da skal vi fortsette å bruke gudstjenesten fra 1995.

 

I tillegg vil et utvalg av tekstene som framføres i gudstjenesten oversettes til tegnspråk. Slik at vi får vår egen tekstbok etter et eget utvalg eller kanon som det heter. Vi vil også få flere salmer på tegnspråk. Og i løpet av 2016 vil vi også få nye liturgier for konfirmasjon, bryllup og begravelse.

 

Dette er altså et stort prosjekt som består av mange delprosjekter:

1.   Egen gudstjenestebok for gudstjeneste Døvekirken.

2.   Egen tekstbok for gudstjenesten i Døvekirken.

3.   Egen gudstjenestebok for kirkelige handlinger, konfirmasjon, vielse og begravelse.

4.   Nye salmer på tegnspråk.

5.   Utvikling av visuell kunst, ballett og dramaturgi i Døvekirken.

6.   Utvikling av egen liturgi for Signo sin målgruppe og barn i våre menigheter i samarbeid med Signo.

 

HVORDAN HAR PROSESSEN I DØVEKIRKEN VÆRT?

2011

Februar

Døvekirkenes Fellesråd oppnevnte en prosjektgruppe med sokneprest i Trondheim Per Walle som leder.

29. mai

”Plan for gjennomføring av Gudstjenestereform i Døvekirken” ble vedtatt av Døvekirkenes Fellesmøte på Rønningen Folkehøyskole i Oslo.

7. desember

Planen ble fulgt opp og vedtatt i Døvekirkenes Fellesråd

2012

Januar

Planen ble sendt over fra Døvekirkenes Fellesråd til Oslo biskop til oppfølging.

7. juni

Biskopen i Oslo, Ole Christian Kvarme, oppnevnte styringsgruppen for ”Gudstjenestereform i Døvekirken”. Biskopens oppnevning ble lagt fram for Oslo Bispedømmeråd.

2013

4. mars

Styringsgruppen hadde sitt første møte i Oslo bispegård der de formulerte mandatet til prosjektgruppen for gudstjenestereformen i Døvekirken

17. april

Prosjektgruppen hadde sitt første møte og er nå i gang med arbeidet med ny gudstjeneste. Først skal gruppen lage en framdriftsplan for arbeidet, og raskt vil menighetene, frivillige og ansatte bli utfordret på et aktivt samarbeid

 

Styringsgruppen for gudstjenestereformen består av:

·        Nora Edwardsen Mosand, nestleder i styringsgruppen og leder i Døvekirkenes fellesråd.

·        Jorun Elisabeth Berstad Weyde, kirkefagsjef for biskopen i Oslo.

·        Hans Arne Akerø, seksjonsleder for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet.

·        Odd-Inge Schrøder, forsker i tegnspråk på Høyskolen i Oslo og Akershus.

·        Sonja Myhre Holten, rådgiver i Språkrådet.

·        Mira Zuckermann, teatersjef i Teater Manu

·        Marius Berge Eide, medlem i Oslo bispedømmeråd.

·        Michael Hoffmann, sekretær.

·        Roar Bredvei, døveprost og leder i styringsgruppa.

 

Prosjektgruppen er en mindre gruppe som sammen med styringsgruppen skal stå for utviklingen av gudstjenestearbeidet i nær kontakt med menighetene og de ansatte i tiden fram til 2015 og 2016.

 

Prosjektgruppen består av:

·        Sogneprest Per Walle i Trondheim, leder.

·        Trosopplæringskoordinator Hege R. Lønning, nestleder med hovedansvar for det språklige uttrykk.

·        Rolf Piene Halvorsen, tidligere døveprest i Trondheim og nå forsker i tegnspråk. Han er medlem med hovedansvar for det liturgiske, visuelle og dramaturgiske uttrykk.

·        Rune Anda fra Bergen, medlem.

·        Michael Hoffmann, skrivende medlem.

 

 

Så ser vi fram til spennende og aktive dager og år både for de som skal lede dette arbeidet og like mye for menighetene, frivillige og ansatte over hele landet. Lykke til!

   
© Døvekirken